Website: http://www.vccisoft.com.vn
Hiện đang được bảo trì và nâng cấp
Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo:
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Viện Tin Học Doanh Nghiệp   VCCI-ITB
Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 84-4-35771453
Phone: 0989 01 36 36
Fax: 84-4-35771453
Email: contact@vccisoft.com.vn
Xin lỗi quý khách hàng!