Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun
Phần mềm kế toán cao cấp
VietSun
Đặc điểm nổi bật:
Phần mềm kế toán cao cấp VietSun được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp với số lượng chứng từ giao dịch lớn.
Số lượng:    Đặt hàng
Tình trạng: Còn hàng.

 (084) 3577-1454 - 0989.01.36.36 - 0942.01.36.36 
image001.jpg
vcci-tongquan.png

VCCI là một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho:

 • Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 • Giới sử dụng lao động.
 • Các hiệp hội doanh nghiệp và ngành nghề.
 • Tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chính sách kinh tế và phát triển doanh nghiệp.
 • Xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Là một thành viên của VCCI - Thực hiện chức năng: 

 • Tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. 
 • Cung cấp các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp. 
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
itb.png
ACSOFT & VIETSUN

ACsoft & VietSun: Là tên bản quyền phần mềm kế toán của Viện Tin học doanh nghiệp (ITB) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • ACsoft: Là phần mềm kế toán thông dụng 
 • VietSun: Là phần mềm kế toán cao cấp

ACSOFT & VIETSUN CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP? 

ACsoft _ VietSun: Sản phẩm được cộng đồng Doanh nghiệp trên toàn quốc 

> 10.000
Doanh nghiệp đang sử dụng
acsoft.png

Khả năng đáp ứng của ACsoft & VietSun

Software Packages: Giải pháp đóng gói

 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Thuế
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xây lắp
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành TM_Dịch vụ
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Sản xuất
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Dược phẩm
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xe máy
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Vật liệu xây dựng
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xăng dầu
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Bao bì
vietsun.png

Software Customization: Giải pháp tuỳ biến

 • Bước 1: Khảo sát nhu cầu
 • Bước 2: Tư vấn hoàn thiện nhu cầu
 • Bước 3: Hiệu chỉnh phần mềm phù hợp
 • Bước 4: Chuyên giao sản phẩm
 • Bước 5: Bảo trì và hỗ trợ

“0989.01.36.36 – 0942.01.36.36”

ITB- VCCI: Không ngừng hướng tới tiêu chuẩn vàng về Dịch vụ sau bán hàng

 • Không ngừng hoàn thiện quy trình chuẩn về dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng
 • Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cộng tác viên đạt chuẩn theo yêu cầu Nhà sản xuất tại địa bàn.

VCCI: Tổ chức đại diện cho Cộng Đồng Doanh Nghiệp


GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIETSUN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VIỆT

Sơ đồ quản lý nghiệp vụ

1.png

Nội dung quản lý 

 • VIETSUN theo dõi thu, chi, tồn tiền mặt đồng Việt, theo nhiều loại ngoại tệ.
 • VIETSUN theo dõi tức thời tiền mặt tại quỹ.
 • VIETSUN theo dõi chi tiết nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.
 • VIETSUN theo dõi thanh toán thu – chi tiền mặt theo khách hàng, hợp đồng, hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí.
 • VIETSUN In trực tiếp phiếu thu – chi trên máy.

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Sơ đồ nghiệp vụ MUA HÀNG trên VietSun

2.png

Sơ đồ nghiệp vụ BÁN HÀNG trên Vietsun

so do nghiep vu ban hang tren vietsun.png

Nội dung quản lý

 • VIETSUN quản lý chi tiết hàng hoá theo mã hàng (mã số, ký tự, mã vạch).
 • VIETSUN quản lý tổng hợp và chi tiết theo chỉ tiêu số lượng và giá trị các loại vật tư, hàng hoá, thành phẩm, công cụ theo từng kho và tổng kho, theo nhà cung cấp, khách hàng và theo nhiều tiêu thức quản trị tuỳ chọn phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp.
 • VIETSUN tự động tính giá trị hàng tồn kho theo nhiều phương pháp: Bình quân tức thời, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá đích danh, bình quân theo kỳ.
 • VIETSUN tự động tính toán và thông báo số lượng hàng tồn kho và đơn giá vốn bình quân tại thời điểm xuất kho.
 • VIETSUN quản lý chi tiết hàng hoá theo lô, hạn sử dụng.
 • VIETSUN In trực tiếp các phiếu nhập - xuất kho, hoá đơn bán hàng.

CÔNG NỢ PHẢI THU - PHẢI TRẢ

Sơ đồ nghiệp vụ quản lý CÔNG NỢ PHẢI THU  trên VietSun

So do nghiep vu Quan ly cong no phai thu tren vietsun.png
Sơ đồ nghiệp vụ quản lý CÔNG NỢ PHẢI TRẢ trên VietSun
So do nghiep vu Quan ly cong no phai tra tren vietsun.png

Nội dung quản lý

 • VIETSUN quản lý chi tiết tình hình biến động công nợ theo chỉ tiêu số dư đầu kỳ, số tăng giảm trong kỳ, cố còn lại cuối kỳ.
 • VIETSUN quản lý chi tiết công nợ phải thu theo từng hoá đơn bán hàng.
 • VIETSUN quản lý chi tiết công nợ theo tuổi nợ.
 • VIETSUN quản lý chi tiết theo hạn nợ. 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sơ đồ nghiệp vụ quản lý TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  trên VietSun

So do nghiep vu Quan ly tai san co dinh tren vietsun.png

Nội dung vụ quản lý

 • VIETSUN báo cáo tình hình sử dụng TSCĐ của toàn doanh nghiệp theo từng bộ phận sử dụng, từng nhóm, loại tài sản, từng đối tượng tính chi phí theo nguyên giá, số khấu hao và nguồn hình thành tài sản.
 • Tự động tính, phân bổ khấu hao TSCĐ hàng tháng theo một tỉ lệ nhất định hoặc được điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh nghiệp.

<

Hãy liên hệ với VCCI-ITB để được tư vấn sản phẩm


·     Trung tâm giải pháp phần mềm - Viện Tin học Doanh nghiệp

·     Tầng 4, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

·     Tổng đài tư vấn: 1900 63-61-03  |  0942.01.36.36

·     Website: http://vccisoft.com.vn | Email: www.contact@vccisoft.com.vn


Hãy liên hệ với VCCI-ITB để được tư vấn sản phẩm


·     Trung tâm giải pháp phần mềm - Viện Tin học Doanh nghiệp

·     Tầng 4, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

·     Tổng đài tư vấn: 1900 63-61-03  |  0942.01.36.36

·     Website: http://vccisoft.com.vn | Email: www.contact@vccisoft.com.vn


Hãy liên hệ với VCCI-ITB để được tư vấn sản phẩm


·     Trung tâm giải pháp phần mềm - Viện Tin học Doanh nghiệp

·     Tầng 4, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

·     Tổng đài tư vấn: 1900 63-61-03  |  0942.01.36.36

·     Website: http://vccisoft.com.vn | Email: www.contact@vccisoft.com.vn

Chuyên ngành Thuế
 • In sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ kế toán quy định.
 • Quản lý vốn bằng tiền việt.
 • Quản lý kế toán hàng tồn kho.
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
 • Quản lý tài sản cố định: mua mới, thanh lý nhượng bán, v.v..
 • Quản lý kế toán chi phí, giá thành.
 • Quản lý kế toán xác định kết quả kinh doanh.
 • Lập báo cáo thuế: Bảng kê thuế đầu ra, bảng kê thuế đầu vào, tờ khai thuế.
 • Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán quy định.
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Tích hợp chức năng phần mềm kê khai thuế (HTKK):
- Tích hợp sẵn chức năng mã vạch hai chiều của phẩn mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế.
- Cho phép in toàn bộ hệ thống báo cáo phù hợp với phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế.
 • Tích hợp chức năng quản lý và phát hành hóa đơn:
- Tích hợp sẵn chức QUẢN LÝ VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (Tổng cục thuế thẩm định). Hóa đơn tự in, Hóa đơn đặt in.
Chuyên nghành xây lắp
 • Quản lý dự toán chi phí đến từng công trình, hạng mục.
 • Theo dõi lũy kế phát sinh chi phí doanh thu, công nợ liên quan đến công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành.
 • Quản lý phải thu, phải trả, tạm ứng theo công trình, nhà thầu phụ.
 • Quản lý hợp đồng với các nhà thầu.
 • Tính khấu hao theo ngày thi công công trình
 • Quản lý hợp đồng mua, chuyển nhượng nhà: Số lô, vị trí nhà, lô đất, diện tích sử dụng, thuế nhà đất, tiến độ đóng tiền, đơn giá quyền sử dụng đất.
 • Tự động hạch toán doanh thu theo tiến độ đóng tiền mua nhà.
 • Theo dõi doanh thu, giá thành, chi phí gián tiếp phân bổ và lãi lỗ theo từng công trình.
Chuyên ngành thương mại dịch vụ
 • Sử dụng nhiều phương pháp tính giá xuất: FIFO, LIFO, bình quân, giá đích danh.
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng.
 • Theo dõi giá bán kế hoạch (Giá kinh doanh, giá khuyến mãi, v.v..), giá bán theo từng khách hàng.
 • Thống kê hàng bán chạy, bán chậm.
 • Quản lý công nợ theo từng chứng từ, quản lý công nợ theo hạn nợ, tuổi nợ và tính lãi công nợ theo yêu cầu.
 • Quản lý công nợ theo hợp đồng, từng vùng, miền, cung đường tuyến đường, từng nhân viên bán hàng, theo dõi phương tiện vận chuyển bán hàng, giao hàng, xe vận chuyển, lái xe, chi phí cho từng phương tiện, đối tượng mua, giao hàng.
 • Khuyến mãi hàng hóa theo chương trình, khu vực.
 • Lập báo cáo hàng khuyến mãi cho từng khách hàng (Theo dõi số lượng, thành tiền).
 • Báo cáo hàng tồn kho, doanh số bán, phân tích doanh số bán nhanh chóng tại mọi thời điểm yêu cầu.
 • Tự tạo & quản lý hàng hóa theo mã Barcode.
 • Tùy chỉnh được giá bán theo yêu cầu. Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính.
 • Hệ thống báo cáo cho nhà quản lý theo từng ngày: Thu bán hàng, thu nợ & thu khác chi tiết cho từng đối tượng, mặt hàng, hoá đơn & luỹ tiến. Chi mua hàng, chi phát sinh & chi khác, còn nợ mua hàng, chi tiết cho từng đối tượng, mặt hàng, hoá đơn & luỹ tiến.


Chuyên ngành sản xuất
 • Tuỳ chọn định nghĩa quy trình tính giá thành sản phẩm theo đặc thù sản phẩm, đặc thù công nghệ (Tập hợp chi phí -> Kết chuyển và phân bổ chi phí -> Tính giá thành -> In báo cáo)
 • Tuỳ chọn phương pháp tính giá thành: Định mức, trực tiếp, phân bước, hệ số v.v..
 • Quản lý định mức giá thành cho từng sản phẩm, ở từng thời điểm.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm, nhóm sản phẩm, hợp đồng, đơn hàng.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất ở từng công đoạn sản xuất.
 • Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức (Doanh thu, số lượng sản phẩm, bán thành phẩm nhập kho, tiền lương, chi phí nguyên vật  liệu chính, v.v..)
 • Tự động tính giá thành sản phẩm phù hợp cho các loại hình sản xuất: Đơn hàng, hợp đồng, sản phẩm hàng loạt, sản phẩm công đoạn.
 • Tự động in Thẻ giá thành, Sổ chi tiết giá thành phân xưởng, Sổ chi tiết giá thành toàn bộ, Báo cáo phân tích giá thành, Các bảng phân bổ chi phí (Nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung), Bảng so sánh giá thành định mức v.v..

Chuyên ngành dược phẩm
 • Quản lý hàng theo lô sản xuất, hạn dùng, dược tính của sản phẩm.
 • Quản lý chính sách giá bán: Giá BHYT, bán buôn, bán lẻ.
 • Quản lý hàng hoá theo đơn vị tính và đơn vị tính quy đổi.
 • Quản lý trình dược viên.
 • Quản lý công nợ theo hạn nợ, mức nợ.
 • Quản lý bán hàng theo sản phẩm, nhóm sản phẩm.
 • Quản lý bán hàng theo thị trường, vùng miền, nhóm khách hàng.
 • Quản lý chương trình bán hàng, khuyến mãi.
 • Quản lý chi phí, giá thành sản phẩm.
 • Quản lý định mức giá thành sản phẩm.
 • Quản lý hàng theo mã vạch, in mã trực tiếp từ phần mềm.
 • Tự động quản lý các hoạt động kinh doanh của hệ thống các hiệu thuốc về công ty thông qua phương thức mạng Internet.
 • Tự động thực hiện đồng thời nghiệp vụ xuất hàng tại công ty và nhập hàng tại các chi nhánh.
 • Quản lý mua, bán hàng hóa và công nợ phải, trả phải thu, trình dược viên.
 • Quản lý hạn nợ, kế hoạch nguồn tiền, thu nợ, trả nợ, v.v..
 • Tính lãi công nợ với khách hàng, các khoản vay, v.v..
Chuyên ngành xe máy
 • Quản lý mô hình chuỗi cửa hàng kinh doanh.
 • Quản lý kinh doanh xe máy.
 • Quản lý kinh doanh phụ tùng tích hợp mã vạch.
 • Quản lý dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng  xe máy.
 • Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ: Tự động thông báo ngày sinh nhật của khách hàng, ngày bảo dưỡng xe, v.v..
 • Quản lý xe máy theo số khung, số máy.
 • Quản lý xe máy, phụ tùng theo nhiều mức giá: Giá bán buôn, bán lẻ, đại lý, v.v..
 • Quản lý theo kho hàng.
 • Quản lý công nợ theo hạn nợ, mức nợ, nhân viên kinh doanh, thị trường, nhân viên thu ngân.
Chuyên ngành sách
 • Quản lý danh mục sách theo Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Tác giả, Khuôn khổ, Số lượng đặt, v.v..
 • Quản lý các đầu sách theo mã số, mã vạch, giá bìa và giá chiết khấu.
 • Thống kê sách bán chạy, bán chậm.
 • Quản lý theo nhiều kho hàng.
 • Quản lý công nợ theo hoá đơn.
 • Quản lý thời hạn thanh toán của khách hàng.
 • Xuất bán hàng cho phép lựa chọn nội dung theo thành phẩm hoặc hàng hóa.
 • Tự động cảnh báo công nợ khách hàng.
 • Hỗ trợ giao tiếp 2 chiều với Excel (Import, Export).
 • Liên thông dữ liệu Phần mềm bán hàng và dữ liệu Phần mềm kế toán.

Chuyên ngành xăng dầu
 • Quản lý lệ phí xăng dầu, phí môi trường.
 • Quản lý số lượng thực tế, hệ số VCF, số lượng ở 150C.
 • Quản lý phương tiện vận chuyển và theo dõi thanh toán vận chuyển.
 • Quản lý hạn nợ theo từng hợp đồng.
 • Quản lý phí vận chuyển và hao hụt.
 • Bảng kê nhập hàng.
 • Quản lý nhập khẩu và phân phối, bán lẻ xăng dầu.
 • Kết nối nhiều điểm bán xăng dầu.
Chuyên ngành thủy hải sản
 • Giải pháp phù hợp mô hình công ty chuyên về hải sản tươi, đông lạnh, tự nhiên hoặc nuôi trồng.
 • Phần mềm kế toán chuyên ngành thủy hải sản giúp giám sát tất cả các chế biến, phân phối, và nhu cầu kế toán.
 • Quản lý tất cả các quá trình thủy sản của bạn, bao gồm cả các yêu cầu đặc thù của ngành thủy sản:
 • Quản lý quá trình mua bán, chế biến thủy sản
 • Phân phối hải sản
 • Quản lý sản phẩm phụ chi phí
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Giá thành sản phẩm

Chuyên ngành sản xuất bao bì
 • Tuỳ chọn định nghĩa quy trình tính giá thành sản phẩm theo đặc thù sản phẩm, đặc thù công nghệ (Tập hợp chi phí -> Kết chuyển và phân bổ chi phí -> Tính giá thành -> In báo cáo).
 • Tuỳ chọn phương pháp tính giá thành: Định mức, trực tiếp, phân bước, hệ số v.v..
 • Quản lý định mức giá thành cho từng sản phẩm, ở từng thời điểm.
 • Quản lý giá thành trên đơn hàng, lệnh sản xuất.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm, nhóm sản phẩm, hợp đồng, đơn hàng.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất ở từng công đoạn sản xuất.
 • Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức (doanh thu, số lượng sản phẩm, bán thành phẩm nhập kho, tiền lương, chi phí Nguyên vật  liệu chính v.v..).
 • Quản lý cắt lô bao bì.
 • Tự động tính giá thành sản phẩm phù hợp cho các loại hình sản xuất: Đơn hàng, hợp đồng, sản phẩm hàng loạt, sản phẩm công đoạn.
 • Tự động in Thẻ giá thành, Sổ chi tiết giá thành phẩn xưởng, sổ chi tiết giá thành toán bộ, Báo cáo phân tích giá thành, các bảng phân bổ chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung), Bảng so sánh giá thành định mức v.v..

Chuyên ngành vật liệu xây dựng
 • Quản lý hàng tồn kho
- Quản lý theo nhà cung cấp, nhiều kho.
- Quản lý đồng thời nhiều đơn vị tính.
- Quản lý đồng thời nhiều loại giá bán (giá bán buôn, bán lẻ, giá bán chương trình, giá bán theo vùng địa lý v.v..).
 • Quản lý công nợ
- Quản lý liên tục công nợ trong kỳ (số dư, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm).
- Quản lý hạn nợ, mức nợ.
- Tự động tính lãi nợ quá hạn.
 • Quản lý doanh thu, lãi lỗ chi tiết các mặt hàng
- Quản lý doanh thu - lãi lỗ theo mặt hàng.
- Quản lý doanh thu - lãi lỗ theo nhóm.
- Quản lý doanh thu - lãi lỗ theo cửa hàng.
- Quản lý doanh thu - lãi lỗ theo nhân viên kinh doanh.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành Thuế
In sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ kế toán quy định, Tích hợp chức năng phần mềm kê khai thuế (HTKK), Tích hợp chức năng quản lý và phát hành hóa đơn
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên nghành xây lắp
Quản lý dự toán chi phí đến từng công trình, hạng mục. Theo dõi lũy kế phát sinh chi phí doanh thu, công nợ liên quan đến công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành. Quản lý phải thu, phải trả, tạm ứng theo công trình, nhà thầu phụ. Quản lý hợp đồng với các nhà thầu.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành thương mại dịch vụ
Sử dụng nhiều phương pháp tính giá xuất: FIFO, LIFO, bình quân, giá đích danh. Tự động phân bổ chi phí mua hàng
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành sản xuất
Tùy chọn định nghĩa tính giá thành, phương pháp tính giá thành, tự động tính giá thành sản phẩm phù hợp với loại hình sản xuất. Tập hợp theo dõi chi phí sản xuất
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành dược phẩm
Quản lý hàng theo lô sản xuất, hạn dùng, dược tính của sản phẩm. Quản lý chính sách giá bán: Giá BHYT, bán buôn, bán lẻ. Quản lý hàng hoá theo đơn vị tính và đơn vị tính quy đổi. Quản lý trình dược viên. Quản lý công nợ theo hạn nợ, mức nợ.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành xe máy
Quản lý mô hình chuỗi cửa hàng kinh doanh. Quản lý kinh doanh xe máy. Quản lý kinh doanh phụ tùng tích hợp mã vạch. Quản lý dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe máy.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành sách
Quản lý danh mục sách theo Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Tác giả, Khuôn khổ, Số lượng đặt, v.v.. Quản lý các đầu sách theo mã số, mã vạch, giá bìa và giá chiết khấu. Thống kê sách bán chạy, bán chậm. Quản lý theo nhiều kho hàng. Quản lý công nợ theo hoá đơn.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành xăng dầu
Quản lý lệ phí xăng dầu, phí môi trường. Quản lý số lượng thực tế, hệ số VCF, số lượng ở 150C. Quản lý phương tiện vận chuyển và theo dõi thanh toán vận chuyển. Quản lý hạn nợ theo từng hợp đồng. Quản lý phí vận chuyển và hao hụt.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành thủy hải sản
Giải pháp phù hợp mô hình công ty chuyên về hải sản tươi, đông lạnh, tự nhiên hoặc nuôi trồng. Phần mềm kế toán chuyên ngành thủy hải sản giúp giám sát tất cả các chế biến, phân phối, và nhu cầu kế toán. Quản lý tất cả các quá trình thủy sản của bạn, bao gồm cả các yêu cầu đặc thù của ngành thủy sản:
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành sản xuất bao bì
Tuỳ chọn định nghĩa quy trình tính giá thành sản phẩm theo đặc thù sản phẩm, đặc thù công nghệ (Tập hợp chi phí -> Kết chuyển và phân bổ chi phí -> Tính giá thành -> In báo cáo). Tuỳ chọn phương pháp tính giá thành: Định mức, trực tiếp, phân bước, hệ số v.v.. Quản lý định mức giá thành cho từng sản phẩm, ở từng thời điểm. Quản lý giá thành trên đơn hàng, lệnh sản xuất.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành vật liệu xây dựng
Quản lý hàng tồn kho Quản lý theo nhà cung cấp, nhiều kho. Quản lý đồng thời nhiều đơn vị tính. Quản lý đồng thời nhiều loại giá bán (giá bán buôn, bán lẻ, giá bán chương trình, giá bán theo vùng địa lý v.v..).

Về chúng tôi

ITB cung cấp các giải pháp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp và các tổ chức khác. ITB tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ VCCI - ITB

 Trụ sở chính: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tư vấn: 0989.01.36.36/ Fax: (084) 3577-1453 
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng:1900.63.61.03
Góp ý Lãnh đạo Viện: 0942.01.36.36
 VP đại diện Miền Trung - Tây Nguyên: 15 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
05113.584.588 - 0903.065.065
Fax: 05113.584.587
www.vccisoft.com.vn 

Bản quyền VCCI -ITB © 2015