Sản phẩm
NEW
Đặc điểm nổi bật:
Số lượng:    Đặt hàng
Tình trạng: Còn hàng.
Chuyên ngành Thuế
 • In sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ kế toán quy định.
 • Quản lý vốn bằng tiền việt.
 • Quản lý kế toán hàng tồn kho.
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
 • Quản lý tài sản cố định: mua mới, thanh lý nhượng bán, v.v..
 • Quản lý kế toán chi phí, giá thành.
 • Quản lý kế toán xác định kết quả kinh doanh.
 • Lập báo cáo thuế: Bảng kê thuế đầu ra, bảng kê thuế đầu vào, tờ khai thuế.
 • Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán quy định.
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Tích hợp chức năng phần mềm kê khai thuế (HTKK):
- Tích hợp sẵn chức năng mã vạch hai chiều của phẩn mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế.
- Cho phép in toàn bộ hệ thống báo cáo phù hợp với phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế.
 • Tích hợp chức năng quản lý và phát hành hóa đơn:
- Tích hợp sẵn chức QUẢN LÝ VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (Tổng cục thuế thẩm định). Hóa đơn tự in, Hóa đơn đặt in.
Phần mềm quản lý bán hàng
SMa.net

Tính năng của SMa.net

 • Quản lý mua hàng, bán hàng, công nợ khách hàng
 • Quản lý nhập - xuất - tồn tất cả các mặt hàng thuốc ở nhiều kho khác nhau 
 • Quản lý doanh số bán hàng
 • Kiểm soát các hoạt động thu chi tại nhà thuốc hoặc hiệu thuốc. 
 • Cơ chế khai báo, kiểm soát các chính sách giá áp dụng tới khách hàng. 
 • Cho phép quản lý các mặt hàng thuốc theo mã số & mã vạch. In tem mã vạch trực tiếp từ phần mềm.
 • Cơ chế kiểm kê linh hoạt.
 • Tự động kiểm tra và thông báo các sai sót về dữ liệu. Phân quyền truy cập vào chương trình. 
 • Tự động sao lưu dữ liệu.
Phần mềm kế toán
VietSun®BA 2017

ToRoiM1.jpg

Phiếu đăng ký
ToRoiM2.jpg
Phiên bản mới
Phần mềm kế toán cao cấp
VietSun
image001.jpg
vcci-tongquan.png

VCCI là một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho:

 • Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 • Giới sử dụng lao động.
 • Các hiệp hội doanh nghiệp và ngành nghề.
 • Tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chính sách kinh tế và phát triển doanh nghiệp.
 • Xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Là một thành viên của VCCI - Thực hiện chức năng: 

 • Tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. 
 • Cung cấp các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp. 
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
itb.png
ACSOFT & VIETSUN

ACsoft & VietSun: Là tên bản quyền phần mềm kế toán của Viện Tin học doanh nghiệp (ITB) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • ACsoft: Là phần mềm kế toán thông dụng 
 • VietSun: Là phần mềm kế toán cao cấp

ACSOFT & VIETSUN CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP? 

ACsoft _ VietSun: Sản phẩm được cộng đồng Doanh nghiệp trên toàn quốc 

> 10.000
Doanh nghiệp đang sử dụng
acsoft.png

Khả năng đáp ứng của ACsoft & VietSun

Software Packages: Giải pháp đóng gói

 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Thuế
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xây lắp
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành TM_Dịch vụ
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Sản xuất
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Dược phẩm
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xe máy
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Vật liệu xây dựng
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xăng dầu
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Bao bì
vietsun.png

Software Customization: Giải pháp tuỳ biến

 • Bước 1: Khảo sát nhu cầu
 • Bước 2: Tư vấn hoàn thiện nhu cầu
 • Bước 3: Hiệu chỉnh phần mềm phù hợp
 • Bước 4: Chuyên giao sản phẩm
 • Bước 5: Bảo trì và hỗ trợ

“0989.01.36.36 – 0942.01.36.36”

ITB- VCCI: Không ngừng hướng tới tiêu chuẩn vàng về Dịch vụ sau bán hàng

 • Không ngừng hoàn thiện quy trình chuẩn về dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng
 • Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cộng tác viên đạt chuẩn theo yêu cầu Nhà sản xuất tại địa bàn.

VCCI: Tổ chức đại diện cho Cộng Đồng Doanh Nghiệp


Chuyên nghành xây lắp
 • Quản lý dự toán chi phí đến từng công trình, hạng mục.
 • Theo dõi lũy kế phát sinh chi phí doanh thu, công nợ liên quan đến công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành.
 • Quản lý phải thu, phải trả, tạm ứng theo công trình, nhà thầu phụ.
 • Quản lý hợp đồng với các nhà thầu.
 • Tính khấu hao theo ngày thi công công trình
 • Quản lý hợp đồng mua, chuyển nhượng nhà: Số lô, vị trí nhà, lô đất, diện tích sử dụng, thuế nhà đất, tiến độ đóng tiền, đơn giá quyền sử dụng đất.
 • Tự động hạch toán doanh thu theo tiến độ đóng tiền mua nhà.
 • Theo dõi doanh thu, giá thành, chi phí gián tiếp phân bổ và lãi lỗ theo từng công trình.
Phần mềm kế toán thông dụng
ACsoft
image001.jpg
vcci-tongquan.png

VCCI là một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho:

 • Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 • Giới sử dụng lao động.
 • Các hiệp hội doanh nghiệp và ngành nghề.
 • Tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chính sách kinh tế và phát triển doanh nghiệp.
 • Xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Là một thành viên của VCCI - Thực hiện chức năng: 

 • Tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. 
 • Cung cấp các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp. 
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
itb.png
ACSOFT & VIETSUN

ACsoft & VietSun: Là tên bản quyền phần mềm kế toán của Viện Tin học doanh nghiệp (ITB) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • ACsoft: Là phần mềm kế toán thông dụng 
 • VietSun: Là phần mềm kế toán cao cấp

ACSOFT & VIETSUN CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP? 

ACsoft _ VietSun: Sản phẩm được cộng đồng Doanh nghiệp trên toàn quốc 

> 10.000
Doanh nghiệp đang sử dụng
acsoft.png

Khả năng đáp ứng của ACsoft & VietSun

Software Packages: Giải pháp đóng gói

 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Thuế
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xây lắp
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành TM_Dịch vụ
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Sản xuất
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Dược phẩm
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xe máy
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Vật liệu xây dựng
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Xăng dầu
 • ACsoft_ VietSun: Chuyên ngành Bao bì
vietsun.png

Software Customization: Giải pháp tuỳ biến

 • Bước 1: Khảo sát nhu cầu
 • Bước 2: Tư vấn hoàn thiện nhu cầu
 • Bước 3: Hiệu chỉnh phần mềm phù hợp
 • Bước 4: Chuyên giao sản phẩm
 • Bước 5: Bảo trì và hỗ trợ

“0989.01.36.36 – 0942.01.36.36”

ITB- VCCI: Không ngừng hướng tới tiêu chuẩn vàng về Dịch vụ sau bán hàng

 • Không ngừng hoàn thiện quy trình chuẩn về dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng
 • Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cộng tác viên đạt chuẩn theo yêu cầu Nhà sản xuất tại địa bàn.

VCCI: Tổ chức đại diện cho Cộng Đồng Doanh Nghiệp


Chuyên ngành thương mại dịch vụ
 • Sử dụng nhiều phương pháp tính giá xuất: FIFO, LIFO, bình quân, giá đích danh.
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng.
 • Theo dõi giá bán kế hoạch (Giá kinh doanh, giá khuyến mãi, v.v..), giá bán theo từng khách hàng.
 • Thống kê hàng bán chạy, bán chậm.
 • Quản lý công nợ theo từng chứng từ, quản lý công nợ theo hạn nợ, tuổi nợ và tính lãi công nợ theo yêu cầu.
 • Quản lý công nợ theo hợp đồng, từng vùng, miền, cung đường tuyến đường, từng nhân viên bán hàng, theo dõi phương tiện vận chuyển bán hàng, giao hàng, xe vận chuyển, lái xe, chi phí cho từng phương tiện, đối tượng mua, giao hàng.
 • Khuyến mãi hàng hóa theo chương trình, khu vực.
 • Lập báo cáo hàng khuyến mãi cho từng khách hàng (Theo dõi số lượng, thành tiền).
 • Báo cáo hàng tồn kho, doanh số bán, phân tích doanh số bán nhanh chóng tại mọi thời điểm yêu cầu.
 • Tự tạo & quản lý hàng hóa theo mã Barcode.
 • Tùy chỉnh được giá bán theo yêu cầu. Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính.
 • Hệ thống báo cáo cho nhà quản lý theo từng ngày: Thu bán hàng, thu nợ & thu khác chi tiết cho từng đối tượng, mặt hàng, hoá đơn & luỹ tiến. Chi mua hàng, chi phát sinh & chi khác, còn nợ mua hàng, chi tiết cho từng đối tượng, mặt hàng, hoá đơn & luỹ tiến.


Phần mềm kế toán chủ đầu tư
VietSun ACPsoft
image001.jpg
vcci-tongquan.png

VCCI là một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho:

 • Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 • Giới sử dụng lao động.
 • Các hiệp hội doanh nghiệp và ngành nghề.
 • Tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chính sách kinh tế và phát triển doanh nghiệp.
 • Xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Là một thành viên của VCCI - Thực hiện chức năng: 

 • Tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. 
 • Cung cấp các giải pháp phần mềm kế toán chuyên ngành Ban quản lý dự án
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
itb.png
ACSOFT & VIETSUN for ACP

ACsoft & VietSun for ACP: Là tên bản quyền phần mềm kế toán chuyên ngành Ban quản lý dự án của Viện Tin học doanh nghiệp (ITB) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • ACsoft for ACP: Là phần mềm kế toán chủ đầu tư thông dụng 
 • VietSun for ACP: Là phần mềm kế toán chủ đầu tư cao cấp

ACSOFT & VIETSUN for ACP CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP? 

ACsoft _ VietSun for ACP: Sản phẩm được cộng đồng Doanh nghiệp trên toàn quốc 

> 10.000
Doanh nghiệp đang sử dụng
acsoft.png

Khả năng đáp ứng của ACsoft & VietSun for ACP

Ban quản lý dự án hoạt động theo Mô hình hành chính sự nghiệp

 • Vietsun ACPsoft áp dụng mô hình kế toán thực hiện theo chế độ kế toán chủ đầu tư , Thông tư  số 195/2012/TT-BTC, cập nhật Thông tư  10/2011/TT-BTC về Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng , Thông tư 19/2011/TT-BTC Qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, các chế độ báo cáo theo WB, ADB, ……
vietsun.png

Ban quản lý dự án hoạt động theo Mô hình doanh nghiệp

 • Vietsun ACPsoft áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư theo TT 195/2012/TT-BTC trong các doanh nghiệp dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

“0989.01.36.36 – 0942.01.36.36”

ITB- VCCI: Không ngừng hướng tới tiêu chuẩn vàng về Dịch vụ sau bán hàng

 • Không ngừng hoàn thiện quy trình chuẩn về dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng
 • Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cộng tác viên đạt chuẩn theo yêu cầu Nhà sản xuất tại địa bàn.

VCCI: Tổ chức đại diện cho Cộng Đồng Doanh Nghiệp


Chuyên ngành sản xuất
 • Tuỳ chọn định nghĩa quy trình tính giá thành sản phẩm theo đặc thù sản phẩm, đặc thù công nghệ (Tập hợp chi phí -> Kết chuyển và phân bổ chi phí -> Tính giá thành -> In báo cáo)
 • Tuỳ chọn phương pháp tính giá thành: Định mức, trực tiếp, phân bước, hệ số v.v..
 • Quản lý định mức giá thành cho từng sản phẩm, ở từng thời điểm.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm, nhóm sản phẩm, hợp đồng, đơn hàng.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất ở từng công đoạn sản xuất.
 • Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức (Doanh thu, số lượng sản phẩm, bán thành phẩm nhập kho, tiền lương, chi phí nguyên vật  liệu chính, v.v..)
 • Tự động tính giá thành sản phẩm phù hợp cho các loại hình sản xuất: Đơn hàng, hợp đồng, sản phẩm hàng loạt, sản phẩm công đoạn.
 • Tự động in Thẻ giá thành, Sổ chi tiết giá thành phân xưởng, Sổ chi tiết giá thành toàn bộ, Báo cáo phân tích giá thành, Các bảng phân bổ chi phí (Nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung), Bảng so sánh giá thành định mức v.v..

Chuyên ngành dược phẩm
 • Quản lý hàng theo lô sản xuất, hạn dùng, dược tính của sản phẩm.
 • Quản lý chính sách giá bán: Giá BHYT, bán buôn, bán lẻ.
 • Quản lý hàng hoá theo đơn vị tính và đơn vị tính quy đổi.
 • Quản lý trình dược viên.
 • Quản lý công nợ theo hạn nợ, mức nợ.
 • Quản lý bán hàng theo sản phẩm, nhóm sản phẩm.
 • Quản lý bán hàng theo thị trường, vùng miền, nhóm khách hàng.
 • Quản lý chương trình bán hàng, khuyến mãi.
 • Quản lý chi phí, giá thành sản phẩm.
 • Quản lý định mức giá thành sản phẩm.
 • Quản lý hàng theo mã vạch, in mã trực tiếp từ phần mềm.
 • Tự động quản lý các hoạt động kinh doanh của hệ thống các hiệu thuốc về công ty thông qua phương thức mạng Internet.
 • Tự động thực hiện đồng thời nghiệp vụ xuất hàng tại công ty và nhập hàng tại các chi nhánh.
 • Quản lý mua, bán hàng hóa và công nợ phải, trả phải thu, trình dược viên.
 • Quản lý hạn nợ, kế hoạch nguồn tiền, thu nợ, trả nợ, v.v..
 • Tính lãi công nợ với khách hàng, các khoản vay, v.v..
Chuyên ngành xe máy
 • Quản lý mô hình chuỗi cửa hàng kinh doanh.
 • Quản lý kinh doanh xe máy.
 • Quản lý kinh doanh phụ tùng tích hợp mã vạch.
 • Quản lý dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng  xe máy.
 • Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng định kỳ: Tự động thông báo ngày sinh nhật của khách hàng, ngày bảo dưỡng xe, v.v..
 • Quản lý xe máy theo số khung, số máy.
 • Quản lý xe máy, phụ tùng theo nhiều mức giá: Giá bán buôn, bán lẻ, đại lý, v.v..
 • Quản lý theo kho hàng.
 • Quản lý công nợ theo hạn nợ, mức nợ, nhân viên kinh doanh, thị trường, nhân viên thu ngân.
Chuyên ngành sách
 • Quản lý danh mục sách theo Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Tác giả, Khuôn khổ, Số lượng đặt, v.v..
 • Quản lý các đầu sách theo mã số, mã vạch, giá bìa và giá chiết khấu.
 • Thống kê sách bán chạy, bán chậm.
 • Quản lý theo nhiều kho hàng.
 • Quản lý công nợ theo hoá đơn.
 • Quản lý thời hạn thanh toán của khách hàng.
 • Xuất bán hàng cho phép lựa chọn nội dung theo thành phẩm hoặc hàng hóa.
 • Tự động cảnh báo công nợ khách hàng.
 • Hỗ trợ giao tiếp 2 chiều với Excel (Import, Export).
 • Liên thông dữ liệu Phần mềm bán hàng và dữ liệu Phần mềm kế toán.

Chuyên ngành xăng dầu
 • Quản lý lệ phí xăng dầu, phí môi trường.
 • Quản lý số lượng thực tế, hệ số VCF, số lượng ở 150C.
 • Quản lý phương tiện vận chuyển và theo dõi thanh toán vận chuyển.
 • Quản lý hạn nợ theo từng hợp đồng.
 • Quản lý phí vận chuyển và hao hụt.
 • Bảng kê nhập hàng.
 • Quản lý nhập khẩu và phân phối, bán lẻ xăng dầu.
 • Kết nối nhiều điểm bán xăng dầu.
Chuyên ngành thủy hải sản
 • Giải pháp phù hợp mô hình công ty chuyên về hải sản tươi, đông lạnh, tự nhiên hoặc nuôi trồng.
 • Phần mềm kế toán chuyên ngành thủy hải sản giúp giám sát tất cả các chế biến, phân phối, và nhu cầu kế toán.
 • Quản lý tất cả các quá trình thủy sản của bạn, bao gồm cả các yêu cầu đặc thù của ngành thủy sản:
 • Quản lý quá trình mua bán, chế biến thủy sản
 • Phân phối hải sản
 • Quản lý sản phẩm phụ chi phí
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Giá thành sản phẩm

Chuyên ngành sản xuất bao bì
 • Tuỳ chọn định nghĩa quy trình tính giá thành sản phẩm theo đặc thù sản phẩm, đặc thù công nghệ (Tập hợp chi phí -> Kết chuyển và phân bổ chi phí -> Tính giá thành -> In báo cáo).
 • Tuỳ chọn phương pháp tính giá thành: Định mức, trực tiếp, phân bước, hệ số v.v..
 • Quản lý định mức giá thành cho từng sản phẩm, ở từng thời điểm.
 • Quản lý giá thành trên đơn hàng, lệnh sản xuất.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm, nhóm sản phẩm, hợp đồng, đơn hàng.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất ở từng công đoạn sản xuất.
 • Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức (doanh thu, số lượng sản phẩm, bán thành phẩm nhập kho, tiền lương, chi phí Nguyên vật  liệu chính v.v..).
 • Quản lý cắt lô bao bì.
 • Tự động tính giá thành sản phẩm phù hợp cho các loại hình sản xuất: Đơn hàng, hợp đồng, sản phẩm hàng loạt, sản phẩm công đoạn.
 • Tự động in Thẻ giá thành, Sổ chi tiết giá thành phẩn xưởng, sổ chi tiết giá thành toán bộ, Báo cáo phân tích giá thành, các bảng phân bổ chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung), Bảng so sánh giá thành định mức v.v..

Chuyên ngành vật liệu xây dựng
 • Quản lý hàng tồn kho
- Quản lý theo nhà cung cấp, nhiều kho.
- Quản lý đồng thời nhiều đơn vị tính.
- Quản lý đồng thời nhiều loại giá bán (giá bán buôn, bán lẻ, giá bán chương trình, giá bán theo vùng địa lý v.v..).
 • Quản lý công nợ
- Quản lý liên tục công nợ trong kỳ (số dư, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm).
- Quản lý hạn nợ, mức nợ.
- Tự động tính lãi nợ quá hạn.
 • Quản lý doanh thu, lãi lỗ chi tiết các mặt hàng
- Quản lý doanh thu - lãi lỗ theo mặt hàng.
- Quản lý doanh thu - lãi lỗ theo nhóm.
- Quản lý doanh thu - lãi lỗ theo cửa hàng.
- Quản lý doanh thu - lãi lỗ theo nhân viên kinh doanh.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành Thuế
In sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ kế toán quy định, Tích hợp chức năng phần mềm kê khai thuế (HTKK), Tích hợp chức năng quản lý và phát hành hóa đơn
Sản phẩm Phần mềm quản lý bán hàng
SMa.net
Giải pháp bán hàng áp dụng cho các doanh nghiệp
Sản phẩm Phần mềm kế toán
VietSun®BA 2017
Phần mềm kế toán VietSun®BA 2017 Phiên bản mới
Phần mềm kế toán phiên bản mới 2017
Sản phẩm Phần mềm kế toán cao cấp
VietSun
Phần mềm kế toán cao cấp VietSun được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp với số lượng chứng từ giao dịch lớn.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên nghành xây lắp
Quản lý dự toán chi phí đến từng công trình, hạng mục. Theo dõi lũy kế phát sinh chi phí doanh thu, công nợ liên quan đến công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành. Quản lý phải thu, phải trả, tạm ứng theo công trình, nhà thầu phụ. Quản lý hợp đồng với các nhà thầu.
Sản phẩm Phần mềm kế toán thông dụng
ACsoft
ACsoft Thông dụng được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất, thương mại, dịch vụ...
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành thương mại dịch vụ
Sử dụng nhiều phương pháp tính giá xuất: FIFO, LIFO, bình quân, giá đích danh. Tự động phân bổ chi phí mua hàng
Sản phẩm Phần mềm kế toán chủ đầu tư
VietSun ACPsoft
Phần mềm kế toán chủ đầu tư ACPsoft được thiết kế cho các Ban quản lý chuyên ngành, quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước và các Ban quản lý của các Đơn vị tổ chức trực tiếp thi công. Phần mềm này được áp dụng thống nhất cho các Ban quản lý Dự án trong cả nước.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành sản xuất
Tùy chọn định nghĩa tính giá thành, phương pháp tính giá thành, tự động tính giá thành sản phẩm phù hợp với loại hình sản xuất. Tập hợp theo dõi chi phí sản xuất
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành dược phẩm
Quản lý hàng theo lô sản xuất, hạn dùng, dược tính của sản phẩm. Quản lý chính sách giá bán: Giá BHYT, bán buôn, bán lẻ. Quản lý hàng hoá theo đơn vị tính và đơn vị tính quy đổi. Quản lý trình dược viên. Quản lý công nợ theo hạn nợ, mức nợ.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành xe máy
Quản lý mô hình chuỗi cửa hàng kinh doanh. Quản lý kinh doanh xe máy. Quản lý kinh doanh phụ tùng tích hợp mã vạch. Quản lý dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe máy.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành sách
Quản lý danh mục sách theo Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Tác giả, Khuôn khổ, Số lượng đặt, v.v.. Quản lý các đầu sách theo mã số, mã vạch, giá bìa và giá chiết khấu. Thống kê sách bán chạy, bán chậm. Quản lý theo nhiều kho hàng. Quản lý công nợ theo hoá đơn.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành xăng dầu
Quản lý lệ phí xăng dầu, phí môi trường. Quản lý số lượng thực tế, hệ số VCF, số lượng ở 150C. Quản lý phương tiện vận chuyển và theo dõi thanh toán vận chuyển. Quản lý hạn nợ theo từng hợp đồng. Quản lý phí vận chuyển và hao hụt.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành thủy hải sản
Giải pháp phù hợp mô hình công ty chuyên về hải sản tươi, đông lạnh, tự nhiên hoặc nuôi trồng. Phần mềm kế toán chuyên ngành thủy hải sản giúp giám sát tất cả các chế biến, phân phối, và nhu cầu kế toán. Quản lý tất cả các quá trình thủy sản của bạn, bao gồm cả các yêu cầu đặc thù của ngành thủy sản:
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành sản xuất bao bì
Tuỳ chọn định nghĩa quy trình tính giá thành sản phẩm theo đặc thù sản phẩm, đặc thù công nghệ (Tập hợp chi phí -> Kết chuyển và phân bổ chi phí -> Tính giá thành -> In báo cáo). Tuỳ chọn phương pháp tính giá thành: Định mức, trực tiếp, phân bước, hệ số v.v.. Quản lý định mức giá thành cho từng sản phẩm, ở từng thời điểm. Quản lý giá thành trên đơn hàng, lệnh sản xuất.
Phần mềm kế toán Cao cấp VietSun Chuyên ngành vật liệu xây dựng
Quản lý hàng tồn kho Quản lý theo nhà cung cấp, nhiều kho. Quản lý đồng thời nhiều đơn vị tính. Quản lý đồng thời nhiều loại giá bán (giá bán buôn, bán lẻ, giá bán chương trình, giá bán theo vùng địa lý v.v..).

Về chúng tôi

ITB cung cấp các giải pháp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp và các tổ chức khác. ITB tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ VCCI - ITB

 Trụ sở chính: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tư vấn: 0989.01.36.36/ Fax: (084) 3577-1453 
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng:1900.63.61.03
Góp ý Lãnh đạo Viện: 0942.01.36.36
 VP đại diện Miền Trung - Tây Nguyên: 15 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
05113.584.588 - 0903.065.065
Fax: 05113.584.587
www.vccisoft.com.vn 

Bản quyền VCCI -ITB © 2015