- Hướng dẫn vận dụng chính sách thuế mới 2018, giải đáp vướng mắc trọng yếu trong thanh tra thuế 2017(Xử lý vướng mắc về GTGT, thuế thu nhập cá nhân, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán). - Xử lý vướng mắc về GTGT, chi phí thuế thu nhập theo Quy định 2018; - Quy trình triển khai và những vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Hóa đơn điện tử; - Giải đáp một số tình huống vướng mắc trọng yếu trong thanh tra báo cáo thuế 2017; - Đối thoại doanh nghiệp.

- Hướng dẫn vận dụng chính sách thuế mới 2018, giải đáp vướng mắc trọng yếu trong thanh tra thuế 2017(Xử lý vướng mắc về GTGT, thuế thu nhập cá nhân, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán). - Xử lý vướng mắc về GTGT, chi phí thuế thu nhập theo Quy định 2018; - Quy trình triển khai và những vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Hóa đơn điện tử; - Giải đáp một số tình huống vướng mắc trọng yếu trong thanh tra báo cáo thuế 2017; - Đối thoại doanh nghiệp.
Bài viết mới nhất
02/07/2018 / vccisoft
- Hướng dẫn vận dụng chính sách thuế mới 2018, giải đáp vướng mắc trọng yếu trong thanh tra thuế 2017(Xử lý vướng mắc về GTGT, thuế thu nhập cá nhân, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán). - Xử lý vướng mắc về GTGT, chi phí thuế thu nhập theo Quy định 2018; - Quy trình triển khai và những vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Hóa đơn điện tử; - Giải đáp một số tình huống vướng mắc trọng yếu trong thanh tra báo cáo thuế 2017; - Đối thoại doanh nghiệp.
02/07/2018 / vccisoft
- Hướng dẫn vận dụng chính sách thuế mới 2018, giải đáp vướng mắc trọng yếu trong thanh tra thuế 2017(Xử lý vướng mắc về GTGT, thuế thu nhập cá nhân, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán). - Xử lý vướng mắc về GTGT, chi phí thuế thu nhập theo Quy định 2018; - Quy trình triển khai và những vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Hóa đơn điện tử; - Giải đáp một số tình huống vướng mắc trọng yếu trong thanh tra báo cáo thuế 2017; - Đối thoại doanh nghiệp.

Về chúng tôi

ITB cung cấp các giải pháp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp và các tổ chức khác. ITB tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ VCCI - ITB

 Trụ sở chính: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tư vấn: 0989.01.36.36/ Fax: (084) 3577-1453 
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng:1900.63.61.03
Góp ý Lãnh đạo Viện: 0942.01.36.36
 VP đại diện Miền Trung - Tây Nguyên: 15 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
05113.584.588 - 0903.065.065
Fax: 05113.584.587
www.vccisoft.com.vn 

Bản quyền VCCI -ITB © 2015