Tặng 1000 giấy phép sử dựng gói giải pháp hóa đơn điện tử C-Invoice_ tích hợp Phần mềm kế toán ACSoft E

PHÒNG TM & CN VIỆT NAM

VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP

Số:             /PTM-ITB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“V/v: Phần mềm kế toán ACSoft E tích hợp Hóa đơn điện tử C-Invoice”

Hà Nội, ngày             tháng            năm 2018

               

Kính gửi:      - Ban lãnh đạo Doanh nghiệp

                        - Phòng Tài chính Kế toán

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 và sẽ thay thế hoàn toàn Nghị định 51/2010/NĐ-CP vào ngày 01/11/2020. Để sẵn sàng cho lộ trình đó, Viện Tin học Doanh nghiệp đã xây dựng gói Giải pháp Phần mềm kế toán ACsoft tích hợp giải pháp hóa đơn điện tử C-Invoice trên hệ thống phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Bộ Tài Chính. Đây là một giải pháp phần mềm được thiết kế phù hợp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp và có nhiều tính năng nổi bật như: Phần mềm đã được tổng cục thuế thẩm định, bảo mật, an toàn dữ liệu, Lập hóa đơn điện tử sẽ được đồng thời ghi nhận trên phần mềm kế toán ACsoft, cơ chế đối chiếu kiểm tra song song giúp luôn đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, đơn giản dễ sử dụng, phù hợp với tất cả cá nhân và tổ chức kinh doanh v.v…

Với phương châm “ĐỒNG HÀNH, ĐỒNG CHIA SẺ”, Viện Tin học Doanh nghiệp tin tưởng Phần mềm kế toán ACSofttích hợp giải pháp hóa đơn điện tử C-Invoice sẽ là giải pháp thực sự hữu ích cho công tác quản lý tài chính kế toán tại Quý Doanh nghiệp.

Nhân dịp bắt đầu năm tài chính mới 2019, Viện Tin học Doanh nghiệp gửi tặng Quý Doanh nghiệp 01 gói Hóa đơn điện tử số lượng 100 hóa đơn trong 1 năm sử dụng trên giải pháp hóa đơn điện tử C-Invoice (chi tiết Phiếu đăng ký đính kèm).

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Doanh nghiệp và hi vọng sẽ được Quý Doanh nghịêp tin tưởng lựa chọn để đồng hành cùng sự phát triển của mình!

Thông tin liên hệ:

·         Phòng TM&CN Việt Nam - Viện Tin học Doanh nghiệp

·         Tầng 4, tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

·         Tổng đài tư vấn: 1900 63-61-03| 0942.01.36.36|  Fax: 024.3577.1453

·         Website sản phẩm: http://vccisoft.com.vn | Email: www.contact@vccisoft.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Doanh nghiệp!

Trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

-          Như trên

-          Lưu VT-ITB

P. VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thực

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
21/12/2018 / vccisoft
Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 và sẽ thay thế hoàn toàn Nghị định 51/2010/NĐ-CP vào ngày 01/11/2020. Để sẵn sàng cho lộ trình đó, Viện Tin học Doanh nghiệp đã xây dựng gói Giải pháp Phần mềm kế toán VietSun®BA tích hợp giải pháp hóa đơn điện tử C-Invoice trên hệ thống phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Bộ Tài Chính. Đây là một giải pháp phần mềm được thiết kế phù hợp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp và có nhiều tính năng nổi bật như: Phần mềm đã được tổng cục thuế thẩm định, bảo mật, an toàn dữ liệu,

Về chúng tôi

ITB cung cấp các giải pháp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp và các tổ chức khác. ITB tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ VCCI - ITB

 Trụ sở chính: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tư vấn: 0989.01.36.36/ Fax: (084) 3577-1453 
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng:1900.63.61.03
Góp ý Lãnh đạo Viện: 0942.01.36.36
 VP đại diện Miền Trung - Tây Nguyên: 15 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
05113.584.588 - 0903.065.065
Fax: 05113.584.587
www.vccisoft.com.vn 

Bản quyền VCCI -ITB © 2015